Velkommen til Grønningens hjemmeside 

Her finder du alle oplysninger om byggeriet Grønningen i Hundige. For adgang til boligselskabet, skal du blot klikke øverst på BO-VEST logo. 

Nyt i Grønningen

 

   
  16.08.2020

 

En ændring af forsamlingsforbuddet i juni gjorde det tilladt at forsamles op til 500 personer, når deltagerne i det væsentligste sidder ned, samtidig med at der er 1 meter mellem hver deltager. Denne regel, kaldet ”Det store forsamlingsforbud”, gælder indtil videre frem til udgangen af august 2020.

 

Hvis deltagerne ikke sidder ned, må der maksimalt være forsamlet 100 personer.
Langt de fleste afdelingsmøder har færre end 500 deltagere, men pladskravet med 1 meter mellem hver deltager på alle ledder kan nogle steder give udfordringer i forhold til beboerlokalernes størrelse.

 

Transport- og Boligministeriet har forudset problemet og har ændret retningslinjerne midlertidigt på nogle punkter:

Mulighed for at kræve tilmelding til afdelingsmødet


Normalt kan man ikke kræve, at beboerne tilmelder sig mødet, da det til enhver tid skal være muligt frit at møde op. Men i coronasituationen er der midlertidigt trådt nye regler i kraft, en såkaldt "fravigelse fra bekendtgørelsen’’. Den er udstedt af ministeriet og gælder frem til 1. oktober 2020.
Ifølge det midlertidige regelsæt kan boligafdelinger kræve forhåndstilmelding til afdelingsmøder indtil to uger før mødets afholdelse. Krav om tilmelding skal godkendes af organisationsbestyrelsen, og organisationsbestyrelserne for AB, Bo-Vita, Tranemosegård og VA har alle sagt OK til, at der kan kræves tilmelding, hvis afdelingsbestyrelsen skønner, at det vil være en god idé.

 

Afstemning ved fuldmagt er tilladt
På grund af coronasituationen er der på afdelings/beboermøder frem til 1. oktober mulighed for at stemme ved fuldmagt.

Hvis en husstand gerne vil give sin mening til kende på afdelingsmødet, men på grund af smitterisiko ikke ønsker at deltage i et møde, hvor mange er forsamlede, kan husstanden bede en person, den har tillid til, om at stemme for husstanden.

 

Personen, der gives fuldmagt til, skal bo i afdelingen.
Personen skal medbringe en fuldmagtsblanket, som husstanden har udfyldt. Den fås på ejendomskontoret.
En husstand må maksimalt må medbringe to fuldmagter, dvs. en husstand må maksimalt stemme for to andre husstande. Dette loft er fastsat af organisationsbestyrelserne i AB, VA, Tranemosegård og Bo-Vita.
En beboer, der møder op med en fuldmagt, får udleveret to stemmesedler ved tjek-in.
I stedet for at give fuldmagtsblanketten til en anden beboer, kan den afleveres til afdelingsbestyrelsen.

 

Mød færre op
Ifølge normalvedtægten kan hele husstanden fra en bolig møde op til et afdelingsmøde. I denne situation, hvor der kan være rift om pladsen, vil det være en god idé, hvis der kun møder én beboer op pr. bolig.
Afdelingsbestyrelsen vil aldrig kunne forbyde adgang for flere deltagere; det skal kun ses som en opfordring til at hjælpe med at "spare på pladsen” i denne særlige situation, de steder hvor der er behov for det.

 

Lovstof og BL informerer
De ændrede, midlertidige, regler fremgår af Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet
som følge af coronavirus-sygdom 2019 (COVID-19)’', BEK nr. 845 af 12/06/2020.
Beskrevet i BL Informerer 3620 og 4920.

   
                                    06-07-2020                        
 

Nyt om ejendomskontoret
  17-05-2020

 

Kære beboere i Grønningen.

Nedenstående tekst er sendt ud til alle afdelingsbetyrelser i BO-VEST, og den vedrører også jer.

 

 

BO-VEST fastholder nedlukningen til 8. juni.

Det betyder, at der stort set ingen ændringer vil være i forhold til de forløbne uger.Situationen til og med den 7. juni er således helt kort:

Der vil stadig være lukket for personlig betjening i administrationen i Glostrup.


På ejendomskontorerne arbejdes i toholdsskift, med mindre de to hold kan holdes totalt adskilte, fx mht pauser, frokost, omklædning m.v. Ved brug af køretøjer og andre redskaber, sprittes af, hvis det går på tværs af teams. Årsagen til toholdsskift er, at vi på den måde bedst kan sikre opretholdelse af drift – også hvis det ene hold skulle blive coronaramt og ryge i karantæne.

Kontakten til beboere begrænses fortsat til det allermest nødvendige, og alle ejendomskontorer er lukket for fysisk betjening.


BO-VEST følger situationen nøje, og hvis regeringen eller Sundhedsstyrelsen inden den 7. juni udmelder ændringer om for eksempel afstandskrav, vil BO-VESTs retningslinjer blive justeret i overensstemmelse disse udmeldinger.

Vi har i de forgange uger planlagt en langsom genstart, så vi er klar, når der bliver lukket mere op.

Kontorerne er målt op, der er indkøbt desinfektionsdispensere, klistermærker til gulvet med afstandskrav, plexiglasplader til adskillelse mellem medarbejdere og beboere med meget mere. 


Sidst men ikke mindst vil jeg gerne benytte lejligheden til at rose alle vores medarbejdere. Vi har alle rigtig god grund til at være stolte af dem og glade for dem. De har på rekordtid og med stort, loyalt engagement indrettet sig på nye måder at arbejde på. Det er bare så godt gået af alle.

Jeg håber, at I alle har det godt og har mulighed for at nyde det dejlige forårsvejr lidt.

De bedste hilsner

Ulrik Brock Hoffmeyer

Administrende direktør

   
               ! 12-03-2020

OBS!

BO-VEST lukker indtil videre for personlig henvendelse 

Alle henvendelser skal ske på telefon eller mail. Det sker for at nedbringe risikoen for smittespredning af coronavirus.

Læs mere her

   
   12-03-2020
   
  07-09-2020

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde 

  1. onsdag den 30. september 2020 kl. 19:00.

Mødet afholdes  i beboerhuset.

Husk! - Du kan møde Afdelingsbestyrelsen ½ time før mødestart.

 

   
                                   

13-07-2019                                                                                                                                                         

 

 

Link til notat om arealet bag Nøddegården

 

 

 

  04-06-2019
 

Planlagt afbrydelse af varmen i Hundige

Grundet nødvendig ombygning af varmecentralen i Hundige forventer GF at afbryde for varmeforsyningen følgende dage: Tirsdag d. 4. juni 2019 fra kl. 9.00 til kl. 16.00 samt Tirsdag d. 11. juni 2019 fra kl. 9.00 til kl. 16.00. Greve Fjernvarme beklager de gener det medfører. Vi gør vores ypperste for at sikre arbejdet udføres planmæssigt og er til mindst mulig gene for forbrugeren.

 

 

 https://www.grevefjernvarme.dk/driftsstatus/

   
   28-05-2019

 

 

BO-VEST har fået nyt logo:

Så farvel til det gamle og velkommen til det nye.

 

 

Gammelt                         Nyt

           

 

 

 

Logoet er et dynamisk og legende symbol på de mange hjem, der ligger side om side

Samtidig udtrykker det redelighed og professionalisme.

De fire tagrygge er de mange hjem, men også de mange boligafdelinger – og de fire boligorganisationer som BO-VEST administrerer.

Samtidig kan tagryggene aflæses som pile, der peger op.

Set sådan, er de et billede på BO-VESTs ambition om at være den førende boligadmionistration.

 

I vil som beboere opleve skiftet over tid. Det sker ikke over en nat. Vi har her på hjemmesiden ændret det, og I vil også opleve det i beboerbladet fremover.

   
  28-10-2018

Økonomisk beboerrådgivning: For alle beboere 

Lars og Laura tilbyder økonomisk rådgivning til alle beboere i VA

Du finder også menupunktet under "Kontakt" i menubaren.

   
   29-06-2018
 

Der er udarbejdet grønt regnskab for Grønningen og hele VA.

 

I regnskabet kan man se, hvor meget afdelingerne har brugt af varme, vand og fælles el, og hvordan forbruget har udviklet sig i de seneste år. 

Man kan se på sin egen afdeling, men også sammenligne afdelingerne på tværs og holde dem op mod gennemsnittet for hele BO-VEST.

   
  18-05-2016
 

Følg Ventilationssagen her

Linket sidder under "Bestyrelse"

   
  04-05-2016
Grønningens beboerblade er nu tilgængelige digitalt
   
  04-05-2016:

Ud over risikoen for indbrud - hvor man selvfølgelig ikke ved i forvejen, hvornår det sker, kan man imidlertid gøre det mindre attraktivt at bryde ind - og/eller skabe øget tryghed i bebyggelsen.

Her er et par huseregler.

Regel nr. 1: Tænk som en tyv! - Hvor er det nemmest og sikrest at bryde ind?

Regel nr. 2: Læg tyven hindringer i vejen, så han sinkes i sit forehavende eller er tvunget til at bryde ind på et fuldt synligt sted.

Regel nr. 3: Hold øje med, om der sker noget mystisk hos din nabo eller ved de boliger, I passerer, når I går tur med   hunden.

Regel nr. 4: Informér straks beboerne om det.

Regel nr. 5: Lad ikke attraktivt tyvegods ligge synligt fremme eller på steder, hvor tyven naturligt vil lede efter det.

 

Du kan læse mere om dette i beboerblad nr. 11

   
   
Grønningens vedligeholdelsesreglement kan nu læses digitalt, og også dowloadses som PDF
   
   

Nu er Grønningens kalender opdateret.

her kan du se hvornår Festhuset er udlejet, hvornår klubberne er i Beboerhuset, Hvor bestyrelsen holder møde og meget mere.

Kalenderen finder du i menupunktet kontakt, øverst til højre

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Billeder fra Grønningen

Aktuelt

Previous Next

Hvis du gerne vil have fjernet billeder af dig selv fra galleriet, så skriv til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 

 

Vand

Tænk over hvordan du bruger vandet

 Grønningen bruger i dag ca 3% mere vand end sidste år.......
bestyrelsesmde
Næste Beboermøde 10. september 2019
klokken 19 i Beboerhuset i Løngaården.